20º Congrés AECOC

16 de Novembre

ACAES va assistir convidada al 20 Congrés AECOC de prevenció de la pèrdua que va tenir lloc a Madrid el passat 16 de novembre. El Congrés va ser inaugurat pel ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, que va anunciar la propera aprovació d'un protocol per poder tramitar les denúncies in situ beneficiant amb això a les pròpies empreses ia les FCS, i col·laborant aquesta mesura com a efecte dissuasori. Així mateix ha manifestat que s'està treballant en l'elaboració d'altres protocols com el relatiu als menors d'edat, amb la finalitat de prevenir la pèrdua i millorar la seguretat. Actualment es xifra en 1.800 milions d'euros el preu de cost de la mercaderia de la pèrdua, representant un 0,82%. Les causes principals de la pèrdua són els errors de gestió (19%), el furt intern (22%) i el furt extern (59%). Durant el Congrés, van ser intervenint diferents professionals, aportant noves idees, tècniques i mesures per intentar minorar la pèrdua desconeguda