Assamblea General Ordinària d' ACAES

27 de Setembre

El 27 de setembre va tenir lloc l'Assemblea General Ordinària Anual de Acaes, aprovant-se per unanimitat dels assistents tots els punts integrants