Assemblea General Extraordinària d' ACAES

12 de Novembre

El 12 de novembre va tenir lloc l'Assemblea General Extraordinària per a l'elecció de la Junta de Govern de Acaes. Per unanimitat dels assistents, va sortir escollida la Junta Directiva formada per:

 

PRESIDENT

Sr. Gonzalo Castro Mata

CASMAR ELECTRONICA, S.A.

 

VICEPRESIDENT

TRESORER

Sr. Jesús Ferreira Sánchez            

PYCSECA SEGURIDAD, S.A.

 

SECRETARI

VOCALIA DE CRA

Sr. Jorge Oliver

RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS, S.A.

 

VOCALIA D’INSTAL·LACIONS

Sr. Joaquim Formentí

BIFOR SEGURETAT, S.L.

 

VOCALIA DE CONVENI LABORAL

Sr. Fernando Ricondo Salvarrey

GRUPO EME

 

VOCALIA DE VIGILANCIA

Sr. Josep Roset

METROPOLIS SEGURIDAD Y PROTECCION,  S.L.

 

VOCALIA DE GIRONA

Sra. Alexandra  Serra Angelats

COMUNICACIONS I SEGURETAT SERRRA,S.A.

 

VOCALIA DE TARRAGONA

Sr. Josep García-Saavedra Arasa

SEGUR MON, S.L.

 

VOCALIA DE LLEIDA

Sr. Juan Vilanova Plana

PHOENIX VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S.A