Assemblea General Ordinària de ACAES

11 de Juny

El passat 11 de juny va tenir lloc  l'Assemblea General Ordinària d'Acaes, que va tenir com a objecte l'aprovació dels comptes anuals 2018 i del pressupost per a l'exercici 2019 . Així mateix, en torn de precs i preguntes es van tractar diversos temes d'interès per a l'associació