Col.loqui Forum Europa amb l' Hble. Conseller d'Empresa i Ocupació, Sr. Felip Puig i Godes

08 de Març

El passat 8 de març ACAES va estar present en el col · loqui de Forum Europa amb l'Hble. Conseller d'Empresa i Ocupació, Sr Felip Puig i Godes. El conseller va iniciar la seva exposició esmentant la creació de nova ocupació i el manteniment de llocs de treball com els objectius principals del Govern. Així mateix va fer esment als canvis radicals que han de tenir lloc per aconseguir tres objectius primordials, com són la transició nacional, canvi ètic de la societat i la reactivació econòmica. Aquests canvis passen per una reforma cultural, canviant la mentalitat econòmica de l'empresa, canviant la concepció de l'Estat com a poder polític, i el rol de l'Administració com a gestora i el rol que ha d'exercir l'empresa. El Sr Puig va defensar el poder tenir la capacitat per decidir en els temes econòmics (pla energètic, model del comerç català, marc de relacions laborals més adequat a la realitat, competències plenes en SS, disseny de la projecció internacional de Catalunya, immigració, creació d'Hisenda pròpia, etc.). Cal també superar l'autorització prèvia i la burocràcia administrativa i eliminar les traves de l'administració, que la empresa no vegi a l'Administració com a controladora i aquesta que no vegi a la primera com a possible infractora. Per afrontar l'actual situació, va manifestar elements de fortalesa com que durant el 2012 Catalunya ha estat escollida, segons el Financial Times, com a regió continental que ha captat més inversió estrangera, i el creixement de la internacionalització de les empreses de Catalunya.