Compareixença davant la Comissió d'Empresa i Ocupació del Parlament de Catalunya

22 de Setembre

El passat 22 de setembre, els membres que componen el Projecte "Fem País", entre els quals es troba ACAES, van presentar aquest Projecte davant la Comissió d'Empresa i Ocupació del Parlament de Catalunya. Durant la compareixença, s'ha presentat el contingut del Projecte a la pràctica totalitat dels grups parlamentaris que estan representats en aquesta Comissió i que han assistit a aquesta sessió (Juntpelsi, GS, GPP, Catalunyasiqueespot i GC). Després de l'exposició, s'ha obert un torn de preguntes per part dels parlamentaris assistents als representants del grup de treball. Entre les conclusions, s'ha acordat la creació de la Taula de treball Fem País i el seguiment de cadascuna de les propostes exposada.

Al sigiente enllaç us podeu descarregar la intervenció completa: http://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html...