Consejo Técnico Asesor de Seguritecnia

19 de Setembre

El 19 de setembre ACAES va assistir a la reunió del Consell Tècnic Assessor de Seguritecnia amb motiu de la XXXII Edició del Certamen Internacional "TROFEUS DE LA SEGURETAT", constituint-se el Jurat dels Trofeus que seran lliurats en proper mes de desembre.