Constitució del Comitè de Seguiment Mixt de l'Acord Marc

19 de Juny

El passat 19 de juny va tenir lloc la constitució del Comitè Mixt de Seguiment de l'Acord Marc, del qual ACAES forma part. En l'acte de constitució, es va informar sobre les gestions de control del seguiment de l'acord marc anteriorment vigent, dutes a terme per la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat i del resultat de les mateixes. D'altra banda, s'ha iniciat una taula de treball per poder aplicar l'actualment vigent conveni col·lectiu als concursos derivats de l'acord marc.