DETCON - Congres del Col.legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya

05 de Juny - 07 de Juny

El Col · legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya ha celebrat el I Congrés de Detectius, el DETCON, durant els dies 5 a 7 de juny al Biz Barcelona i al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, ​​al qual va ser convidada i va assistir ACAES. El Congrés, al qual van assistir gran nombre de representants de les FFCC de Seguretat, de les organitzacions representatives del sector i de detectius privats, va ser inaugurat per l'Hble. Conseller d'Interior, Ramon Espadaler. A continuació es van iniciar una sèrie de ponències que van tenir gran èxit i acollida entre els assistents, i que van tractar sobre l'àmbit competencial, la recerca internacional, la protecció de rostres i el paoyo tècnic al frau en incendis, entre d'altres. Així mateix, el Col · legi va presentar una nova eina de defensa del col · legiat que va obtenir l'aprovació dels assistents. El Congrés va finalitzar amb la "Nit del detectiu", sopar anual que enguany es va celebrar al 1881.

Galeria de fotos