Dinar amb l'Hble. Conseller d'Interior de la Generalitat de Cataluña Sr. Felip Puig i Godes

24 de Gener
Dinar amb l'Hble. Conseller d'Interior de la Generalitat de Cataluña Sr. Felip P

ACAES va assistir al dinar amb l'Honorable Conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya que va tenir lloc el 24 de gener. El conseller va manifestar que el model de seguretat suposa un compromis amb els cossos de seguretat per garantir un país de ciutadans lliures, sent la seguretat un instrument al servei de la llibertat. En relació a la reunió mantinguda recentment amb el ministre d'Interior del Govern, Jorge Fernández Díaz, el conseller va comentar l'existència de tres fronts oberts: la lluita contra la reincidència, la utilització de l'espai públic tenint en compte uns valors i normes de convivències necessaris i la col · laboració de les forces i cossos de seguretat a efectes d'informació i accés a les dades. Des ACAES es va manifestar la problemàtica existent amb la duplicitat de les inspeccions, de la presentació de documentació i de l'aplicabilitat de la normativa, comprometent-se l'conseller a realitzar les gestions oportunes per donar solució a aquesta situació, revisant, en cas de ser necessari, el protocol del 2008. Finalment, el Sr Puig va comentar la seva ferma creença en la complementarietat de la seguretat privada respecte de la seguretat pública i va explicar que s'està analitzant la possibilitat d'externalitzar alguns serveis com ara la vigilància perimetral de les presons.

AdjuntMida
24 gener ok.pdf126.38 KB