Dinar-col.loqui amb la Sra. Rosa Santos, Directora Territorial de la Inspecció de Treball i SS del Ministerio de Empleo y SS.

23 de Maig

El passat 23 de maig ACAES va assistir al dinar-col·loqui amb la Sra Rosa Santos, Directora Territorial de la Inspecció de Treball i Seguretat Social del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Durant l'acte, la Sra Santos, després d'explicar les competències que té en aquesta matèria la direcció territorial de la qual és directora, va exposar les vies d'actuació de la mateixa, explicant les directrius que segueixen a la inspecció i la preocupació existent tant en pel que fa al treball irregular com a les irregularitats existents en matèria de cotització. Des d'Acaes es va posar de manifest la necessitat que s'estableixi una via de comunicació entre la Inspecció i el sector, a fi i efecte d'informar de les novetats que en matèria de cotització puguin publicar-se. Per la seva banda, la Sra Santos va manifestar estar disposada a obrir aquesta via de col·laboració entre l'Administració i el sector privat, agraint aquesta iniciativa.