Dinar col.loqui amb Salvador Esteve, President de la Diputació de Barcelona

04 de Juny
El 4 de juny ACAES va assistir a l'esmorzar col · loqui organitzat per Acede amb el Sr Salvador Esteve, President de la Diputació de Barcelona. En el seu discurs, el Sr Esteve, ha expressat el compromís de la Diputació amb l'economia, amb l'ocupació de qualitat i amb les empreses, i ha subratllat que "un país fort necessita un teixit empresarial local sòlid i estructurat, que pugui contribuir a tirar endavant el país.
El president va explicar que l'atur és una de les grans preocupacions de la ciutadania i, per tant, les administracions locals tenen com a prioritat la creació i el manteniment dels llocs de treball del territori, i per a això, estan obligats a estar a prop de les empreses ubicades en els nostres municipis, tant si es tracta d'empreses grans com si són mitjanes, petites o microempreses.
A preguntes dels assistents, el President ha manifestat que des de la Diputació intenten treballar amb empreses catalanes. Així mateix s'ha fet referència al codi de bones pràctiques signat amb l'Oficina de supervisió i avaluació de la contractació pública com a model a tenir en compte per a la Diputació.