Dinar comiat al Cap Superior de Policia de Catalunya, D. Sebastián Trapote

20 de Setembre

ACAES va assistir el 20 de setembre a dinar organitzat per acomiadar el Cap Superior de Policia de Catalunya, Sr. Sebastian. Trapote, després de la seva jubilació. L'acte va comptar amb la presència de més de 200 persones, representants de les forces i cossos de seguretat, del sector de la seguretat privada i d'altres entitats que van agrair la tasca professional duta a terme pel Sr. Trapote. En acabar el dinar, el Cap Superior va agrair l'assistència dels presents, esmentant expressament a la seguretat privada i a les relacions mantingudes amb el nostre sector durant l'exercici del seu càrrec.