Entrega de les Metopes de Honor de la AEDS

11 de Gener

ACAES va assistir convidada a l'acte de lliurament de Mètopes d'Honor de la AEDS que aquest any van ser lliurades a l'Il·lm. Sr. Santiago Cavaller Mendaña, coronel cap de la comandància de la Guàrdia Civil de Madrid, el Sr. Javier Galván Ruiz, inspector en cap de la secció operativa de col·laboració de la UCSP del CNP i al Sr. Luis Gonzalez Hidalgo, secretari general de Fes.