Esmorzar- col.loqui amb el Sr. Alberto Fernández Díaz, President del grup municipal del PPC.

28 de Novembre

El passat 28 de novembre ACAES va assistir com a convidada a l'esmorzar-col · loqui amb el Sr Alberto Fernández Díaz, president del grup municipal del PPC i vicepresident primer i president de l'àrea de desenvolupament econòmic i ocupació de la Diputació de Barcelona. El Sr Fernández Díaz va iniciar l'acte comunicant que a principis d'any deixarà el seu càrrec a la Diputació de Barcelona per dedicar-se a la política municipal a l'Ajuntament de la ciutat comtal. Va afirmar que l'Administració ha de reduir i que aquesta reducció ja s'està produint: dels 146 serveis locals d'ocupació queden 47, dels 104 centres de serveis a les empreses queden 44 i s'han tancat 6 consorcis de turisme, entre d'altres. D'altra banda, ha reconegut que els problemes que més el preocupen a nivell municipal són la immigració i la seguretat, en aquest últim sentit, va manifestar el seu suport a convocatòria de 200 places de Guàrdia Urbana que cobriran les baixes per jubilació que es produiran. Arribats a aquest punt, i a preguntes d'ACAES, va  manifestar no ser partidari de patrulles conjuntes entre seguretat pública i privada. Respecte als concursos públics, va posar en coneixement dels asistenes l'elaboració d'uns plecs de condicions tècniques i particulars perquè cada ajuntament pugui accedir-hi, en aquest sentit, ACAES es va oferir per fer-li arribar el Codi de Bones Pràctiques signat amb la Generalitat ia mantenir una reunió de treball per posar de manifest les particularitats del sector de seguretat privada. Finalment el Sr Fernández Díaz va fer al · lusió al treball que la Diputació està fent en relació a oferir liquiditat als ajuntaments perquè puguin pagar als seus proveïdors.

Galeria de fotos