Esmorzar- col.loqui amb el Sr. Jordi Joly i Lena, Gerent d’Economia i Promoció Econòmica de Barcelona

27 de Març

El 27 de març ACAES va participar en l'Esmorzar- col.loqui amb el Sr. Jordi Joly i Lena, Gerent d’Economia i Promoció Econòmica de Barcelona. El Sr. Joly va iniciar la xerrada fent al.lusió a l'empresa i a la seva importancia per crear riquesa, per contractar, i tirar endavant l'economia.

Aixì mateix, va parlar de la necessitat de que l'empresa s'adapti a les noves necessitats, però també la necessitat d'adaptació de l'Administració Pública. Aquesta última ha de ser efectiva, executiva  i organitzativa per complir la voluntat política. Cal que l'emprenaduria s'adopti també en l'Administració i aquest aspecte sembla que no serà tingut en compte pel Govern Central. Abans d'entrar en el debat, el Sr. Joly va fer referència al programa Barcelona creixement, iniciativa que ha creat sis grups de treball i una mesa, dels que han surtit 100 propostes i s'han filtrat 30 d'elles que actualment son engegades pel l'Ajuntament de Barcelona (com l'Oficina d'atenció a l'empresari, plataforma que faciliti la contractació, fomentar la marca Barcelona, etc.) Des d'Acaes es va plantejar la problemàtica existent en relació als concursos públics (prenent nota el Sr. joly de les nostres queixes) i la necessitat de les empreses de no dilatar els terminis de pagament (en aquest sentit, el Sr. Joly va comentar que en el mes de Febrer estaven a 42 dies de pagament i al desembre es vol arribar a 30 dies).

Galeria de fotos