ESmorzar-col.loqui amb el Sr. Jordi Miró i Meix, Director General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball de la Generalitat de Catalunta

15 de Maig

El passat 15 de maig, ACAES va assistir convidada a l'esmorzar-col·loqui amb el director general Sr Jordi Miró. El Sr Miró va exposar als assistents la problemàtica dels convenis col·lectiu sectorials que han propiciat per part dels sindicats majoritaris UGT i CCOO una convocatòria de vaga general per al 23 de maig. Durant l'esmorzar-col·loqui el Sr Miró va fer referència a les inspeccions que reben les empreses del sector, ressaltant la importància de realitzar per part dels inspectors tasques d'assessorament a les empreses ajudant-les a complir la normativa amb una actitud menys sancionadora i més de prevenció i assessorament.

Els assistents a la jornada van exposar al Sr mirar la competència deslleial d'alguns Centres de Treball Especial, en els acords marc i Concursos Públics, per part de la Generalitat, la discriminació negativa per part de l'Administració cap a les Pimes i la creació per part de les grans empreses d'un acord de Conveni per al sector multiserveis.

El director general va recollir les inquietuds i necessitats a través dels convidats i Associacions dels diferents sectors de Serveis, convidant a presentar propostes de millora i col·laboració amb la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball de la Generalitat de Catalunya.