Esmorzar- col.loqui amb l'Ilme. Sr. Carles Rossinyol Vidal i el Sr.. Jordi Roca i Ventura.

19 de Març

ACAES va participar en l'Esmorzar - col · loqui amb l'Il · lm. Carles Rossinyol Vidal, President delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns i el Sr. Jordi Roca i Ventura, Coordinador de la mateixa àrea de la Diputació de Barcelona.El Sr Rusiñol va iniciar la seva presentació explicant les línies estratègiques de la Diputació de Barcelona: replantejament de les bases de l'Administració el que comportarà canvis radicals d'organització de l'Estat, possibilitat de crear una administració de segon grau per evitar la desaparició d'Ajuntaments petits, línia continuista pel que fa a la prestació de serveis als ajuntaments, reducció de costos interns, introducció de transparència en la contractació i en la gestió interna i pla de xoc financer, incloent l'ajuda als ajuntaments perquè puguin pagar els seus proveïdors i control de les inversions en infraestructures per part dels ajuntaments. Des d'ACAES es va traslladar la preocupació pels següents aspectes relatius a la contractació: conseqüències negatives de prioritzar el preu en la contractació, desconeixement per part del personal que redacta els contractes de les particularitats del sector de la seguretat privada, existència de clàusules discriminatòries cap a l'empresa de Catalunya, manca de seguiment i control dels contractes. Finalment es va oferir la possibilitat de crear un grup de treball per ajudar en la redacció de les clàusules dels contractes i en la possible redacció d'un codi de bones pràctiques a nivell local.

Galeria de fotos