Esmorzar col.loqui amb la Directora de l'Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, Teresa Pitarch

19 de Juny

La directora va iniciar el col·loqui fent un repàs de la finalitat de l'Oficina que dirigeix​​, del seu organigrama i de les actuacions concretes dutes a terme. Fent referència a la directiva europea sobre contractació pública i a l'informe europeu de corrupció en la contractació pública, va entrar a explicar l'aposta per la transparència amb la creació del portal de transparència i la propera aprovació d'un codi ètic de conducta en la contractació destinat als funcionaris que comportarà també la creació d'una comissió d'ètica.

Respecte a l'accés de les Pimes a la contractació pública, va manifestar el seu suport a fomentar una major participació i va fer referència expressa a la directiva europea en què es recullen mesures d'afavoriment en el sentit expressat. Així mateix es va repassar l'acord del Govern de la Generalitat amb 45 mesures de suport a les pimes i la Instrucció dictada per l'Oficina que és d'obligat compliment. Finalment va acabar la seva exposició fent referència a la nova llei de mesures fiscals que, entre altres aspectes, contemplarà la creació d'una central de compres que s'encarregarà dels acords marcs, substituint a la comissió central de subministraments. Des d'Acaes se'l va traslladar a la directora la reflexió sobre algunes de les empreses homologades en l'acord marc de vigilància, es va fer èmfasi en alguns aspectes recollits en la Instrucció de l'Oficina i es va traslladar la necessitat que les mesures adoptades per aquesta tinguessin cabuda en els ajuntaments on els concursos públics pateixen de pràctiques que moltes vegades impedeixen l'accés de les pimes als concursos.

Galeria de fotos