Esmorzar-col.loqui amb la Directora de la TGSS de Barcelona, Sra. Mercedes Alejandra Garcés

18 de Febrer

ACAES va assistir a l'esmorzar-col·loqui organitzat per Accede amb la directora de la TGSS de Barcelona, ​​Sra. Mercedes Alejandra Garcés. La directora va iniciar la seva intervenció manifestant que Barcelona té més de 3.000.000 d'afiliats, i la direcció general té 1.000 funcionaris, amb una edat mitjana de 50 anys i 40 centres de treball. A causa de la crisi econòmica, va comentar que des del seu punt de vista una de les solucions podria ser que determinades pensions com la de viduïtat i la d'orfandada sortissin de la Seguretat Social i s'imputin a impostos. Com a línies estratègiques de la TGSS va destacar la implantació electrònica. Va reconèixer els problemes actuals que està ocasionant el programa de control de la ILT però va manifestar que s'intentaran solucionar en un parell de mesos ja que els problemes que hi ha hagut són d'implantació del sistema informàtic. Respecte  a la centralització dels concursos públics, a preguntes d'ACAES, va comentar que de moment ells segueixen controlant l'adjudicació dels concursos de seguretat privada però la tendència és que el Ministeri d'Hisenda ho controli tot i els concursos també, deixant poc marge de maniobra a les direccions provincials. Des de la patronal se li van exposar les nostres propostes sobre la centralització i els problemes que està comportant, sent compartits per la Sra. Garcés la majoria d'ells.