Forum Europa: Carme Forcadell

02 de Febrer

ACAES va assistir a l'esmorzar organitzat per Fòrum Europa amb la presidenta del Parlament de Catalunya Sra. Carme Forcadell. La presentació de la presidenta va estar a càrrec d'Ernest Benach, i després de la seva introducció, va prendre la paraula la Sra. Forcadell que va destacar vuit reptes per al Parlament: preservar la sobirania del Parlament, respectar la pluralitat del Parlament, afrontar les emergències socials, garantir la màxima transparència en l'acció de govern i en les administracions, conciliació de la vida laboral i la vida professional amb horaris més racionals i saludables, les relacions internacionals, garantir la igualtat de gènere i anar donant resposta als canvis de context i als diferents esdeveniments de la legislatura.