Forum Europa: Josep Rull

24 de Febrer

ACAES va assistir a l'esmorzar col·loqui amb el coordinador general de CDC, Josep Rull, que va iniciar la seva intervenció referint-se a les infraestructures, en el sentit d'exigir la capacitat de poder planificar-les i poder tenir una visió estratègica de les mateixes, més encara en la situació actual en que els recursos limitats comporten la necessitat de planificar les inversions en infraestructures. El Sr. Rull va fer referència al corredor mediterrani amb la influència que aquest té per al port de Barcelona i el de Tarragona que  han de ser l'entrada de mercaderies provinents d'Àsia i del canal de Suez. També va manifestar que les inversions s'han de destinar a infraestructures que siguin rendibles des del primer moment. Els actuals problemes amb què ens enfrontem és una concepció de la gestió antiga i que l'Estat espanyol no està executant les obres del corredor mediterrani i només ha executat el 2% del pressupost de rodalies.