Forum Europa: Meritxell Ruiz

15 de Setembre

El 15 de setembre ACAES va assistir a l'esmorzar col·loqui organitzat per Fòrum Europa amb la Sra. Meritxell Ruiz, Consellera d'Educació de la Generalitat de Catalunya. La Sra. Ruiz va iniciar la seva xerrada aportant dades sobre l'educació obligatòria, estant actualment en un 88% d'aprovats en 4 ESO, però tenint un 18% d'alumnes que no segueixen cap estudi postobligatori. Va remarcar la necessitat d'aconseguir un consens polític en educació, apostant per un model que doni autonomia als centres i que potenciï les bones pràctiques i la innovació educativa. En la seva intervenció va ocupar paper rellevant la formació professional, defensant la formació dual, apropant el món productiu a l'acadèmic per poder constatar les seves necessitats per obtenir millor ocupabilitat. Això unit a la necessitat de garantir el trilingüisme i fins i tot afegir una segona llengua estrangera, i de revisar i millorar la formació dels docents i l'accés al lloc de treball d'aquest col·lectiu. La consellera va finalitzar la seva intervenció fent al·lusió a la dificultat de saber perquè estem formant als menors: quan els actuals alumnes de P3 acabin la seva educació el 85% dels treballs actuals ja no existiran.