I Jornada de treball i trobada CISEG

08 de Juny

ACAES va assistir convidada a la primera Jornada de treball i trobada CISEG, dedicada a "la lluita contra el terrorisme gihadista: anàlisi, prevenció i solucions" que va tenir lloc a Barcelona el passat 8 de juny.

La jornada va comptar amb diferents taules de debat amb experts en la matèria, que van tractar temes d'anàlisi (el nou llop solitari de ISIS, els nous perfils d'analista en intel·ligència davant els reptes actuals i els escenaris d'exposició digital), de prevenció (investigació prospectiva dels nostres perfils jihadistes, menors i vídeo-jocs la nova radicalització, i micro-expressions facilaes en l'acció anti-terrorista), finalitzant amb una taula de seguretat privada en què es van tractar els atacs en espais públics i grans esdeveniments i la gestió del risc en els mateixos.

L'acte, que va comptar amb gran assistència de congressistes, va ser tot un èxit de participació i de nivell dels ponents i qüestions tractades.