Jornada de formació en el Codi de Bones Pràctiques

15 de Juny

ACAES va assistir com a membre del grup de treball del Codi de Bones Pràctiques, a la Jornada de formació del mateix destinada a Detectius privats i Guardes rurals que va tenir lloc a l'ISPC el passat 15 de juny. La jornada, que va ser inaugurada pel director general de la DGAS, Sr. Jordi Jardí, va comptar amb una taula rodona composta per Enric Arranz, Carles Castellà, Joan Camps i Franscico Poley, moderada per Jaume Bosch en la qual es va analitzar i explicar el contingut del Codi de Bones Pràctiques. Amb anterioritat, el Sr. Francesc Torralba president del Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya va fer una xerrada magistral sobre la seguretat, el seu concepte i els dilemes existents al respecte, i va finalitzar la jornada l'intendent Sr. Eduard Sallent i el detectiu David Sanmartin que van parlar d'ètica en l'exercici de la professió.