Jornada Els Governs Locals en la Estratègia UE. Accés de les PIMES en la contractació pública

26 de Febrer

ACAES va assistir a la jornada organitzada per la Federació de Municipis de Catalunya que va comptar amb un gran èxit de participació. Durant la mateixa es van tractar diferents aspectes de l'accés de les pimes a la contractació pública, tant des del punt de vista europeu com des de l'àmbit nacional. La reforma de la contractació pública també va ser objecte de debat, així com el recurs especial en matèria de contractació, la contractació per lots i el seguiment de la contractació pública. L'rellevància de les pimes en l'economia del país és més eqivdente: representen el 70% dels treballadors contractats i el 65% del PIB que es genera, des del 2002 al 2010 les pimes han contribuït a la creació del 85% dels llocs de treball creats a Europa, representen el 99,8% de totes les empreses d'Europa, existint 21.000 milons de pimes. a la UE. ACAES va aprofitar l'oportunitat que li van brindar per oferir-se a col·laborar amb els representants dels ajuntaments presents a l'acte a efectes de contractació.


Warning: INSERT command denied to user 'dbo407389375'@'82.165.83.110' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:446:\"INSERT command denied to user 'dbo407389375'@'82.165.83.110' for table 'accesslog'\nquery: INSERT INTO accesslog (title, path, url, hostname, uid, sid, timer, timestamp) values('Jornada Els Governs Locals en la Estratègia UE. Accés de les PIMES en la contractació pública', 'node/3131', '', '3.235.137.159', 0, 'deadda7e69ad13293d4df5dfae443726', 352, 1600424435)\";s:5:\"%file\";s:67:\"/homepages/2/d406571058/htdocs/modules/statisti in /homepages/2/d406571058/htdocs/includes/database.mysql.inc on line 135