Jornada Foment de la participació de la PIME en la contractació pública

27 de Juny

El 27 de juny ACAES va assistir com a convidada a la Jornada "Foment de la participació de les Pimes en la contractació pública". L'acte va ser inaugurat pel Sr Jordi Baiget, Secretari de Govern de la Generalitat de Catalunya que va fer referència a la necessitat que des de l'Administració pública es maximitzi el potencial de les pimes, manifestant que són un element estratègic del país i la contractació pública també.

Va acabar  la seva intervenció fent referència a l'entrada en vigor l'1 de juliol del test pimes i dos projectes de lleis de simplificació administrativa tant en la Generalitat com en l'àmbit local. Posteriorment, va intervenir la directora de l'Oficina d'Superivisión i Avaluació de la contractació pública, Teresa Pitarch qui, després de presentar l'Oficina i les seves funcions, va fer referència a la normativa europea, al necessari impuls a la transparència i va finalitzar la seva exposició apostant per un marc normatiu favorable a les pimes, que millori la subcontratacón i codis de conducta. A continuació va prendre la paraula el subdirector general de l'Oficina, Joan Burjats, qui va fer referència als indicadors i dades de la contractació pública i el Sr Albert Olives, responsable de l'Àrea d'anàlisi econòmica de l'Oficina que va exposar els indicadors descriptius i els indicadors inferencials. La jornada va ser clausurada per l'Hble. Conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Felip Puig, que va traslladar el compromís del Govern de recolzar i acompanyar les Pimes.

Galeria de fotos