Jornada formativa sobre dueres, obligacions i responsabilitats en PRL de les empreses de seguretat privada

13 de Abril

ACAES va organitzar el passat 13 d'abril una jornada formativa adreçada als seus associats, sobre deures, obligacions i responsabilitats de les empreses de seguretat en PRL. La jornada, que va tenir un gran èxit de participació, es va iniciar amb una brillants exposició sobre el fonament de la responsabilitat i i les accions preventives, adaptades a les activitats de les empreses de seguretat i analitzant casos concrets amb les solucions aportades. Així mateix es va tractar la polèmica voluntarietat versus obligatorietat de l'examen de salut que, a més, recentment ha estat objecte de Sentència judicial. Finalment es van abordar les actuacions a desenvolupar per part de les empreses i les responsabilitats en matèria de PRL