Jornada informativa sobre el conveni col·lectiu nacional d'empreses de seguretat 2018-2020

11 de Desembre

El passat 11 de desembre ACAES va organitzar per als seus associats una jornada informativa sobre les principals novetats del conveni col·lectiu nacional d'empreses de seguretat privada 2018-2020, que encara no ha estat publicat al BOE.

La jornada va tenir una elevada participació i va donar l'oportunitat de recollir inquietuds relatives a alguns dels aspectes recollits en el conveni.