Jornada informativa sobre les novetats laborals 2019

29 de Abril

ACAES va organitzar per als seus associats una jornada informativa sobre les novetats laorales publicades al 2019, principalment pel que fa a: Igualtat (plans, permís del progenitor diferent a la mare biològica, extinció en període de prova, acomiadament, registre salarial de la plantilla , obligació d'informació dels representants legals dels treballadors i permís de la cura del lactant), conciliació vida laboral vida familiar, foment de l'ocupació indefinida, registre diari de la jornada, els anomenats falsos autònoms, l'SMI, la jubilació obligatòria, així com altres novetats que afecten la contractació laboral.