Jornada informativa sobre novetats laborals

17 de Setembre

El 17 de setembre passat ACAES va organitzar per als seus associats una jornada informativa, a càrrec del Dr. en Dret D. Carlos González, en què van ser objecte d'anàlisi i debat les recents sentències relatives a la successió d'empreses en contrtas de seguretat, sobre el dia d'assumptes propis i la Sentència que anul·la l'article 44 del convencional col·lectiu sobre descansos no gaudits.