Jornada per a l’impuls de les clàusules socials en la contractació pública

10 de Juny

ACAES va assistir convidada per Presidència de la Generalitat de Catalunya a la Jornada per a l'impuls de les clàusules socials en la contractació pública que va ser inaugurada per l'Hble. Sr. Francesc Homs Conseller de la Presidència. A continuació va prendre la paraula la directora de l'OSACP, Teresa M. Pitarch, qui al costat de Neus Colet i Albert Olives van fer una exposició sobre els indicadors i les polítiques per a l'impuls de les clàusules socials en la contractació. Després d'una interessant exposició sobre la incorporació d'aquestes clàusules en el marc de les administracions locals, la jornada va finalitzar amb la intervenció del subdirector de la OSAPC Sr. Joan Burjats relativa a les claus jurídiques per aquest impuls i incorporació. La jornada va ser clausurada pel Sr. Jordi Baiget, secretari de govern.

Galeria de fotos