Jornada "La Pime crèixer per competir?"

14 de Maig

ACAES va assistir convidada a la Jornada de Pimec, "La Pime créixer per competir?" celebrada el passat 14 de maig a Barcelona. La jornada va ser inaugurada pel Sr. Álvaro Nadal, director de l'Oficina Econòmica del President del Govern espanyol que va repassar l'evolució econòmica d'Espanya durant els últims anys, fent èmfasi en l'èxit obtingut gràcies a l'augment de la competitivitat i de l'exportació . Va prendre la paraula l'Hble. Conseller d'Empresa i Ocupació, Sr. Felip Puig qui va posar de manifest que Catalunya està liderant la recuperació econòmica al sud d'Europa, fent referència a la innovació, la internacionalització i la millora de la formació com a eixos fonamentals de l'economia. A continuació van tenir lloc dues taules de debat de gran interès tant pel seu contingut com per l'elevat perfil de les persones que les van formar, la primera sobre els factors limitadors del creixement empresarial i la segona sobre experiències de creixement empresarial. La jornada va ser clausurada pel M.Hble President de la Generalitat, Sr. Artur Mas que va destacar quatre eixos necessaris per al creixement de la pime: l'oportunitat, la voluntat, la capacitat tècnica i l'entorn adequat.