Jornada Nous reptes de la contractació pública amb les Pimes

28 de Febrer

ACAES va ser convidada a la Jornada Nous Reptes de la contractació pública amb les Pimes, organitzada per la Direcció General de Contractació de la Generalitat el passat 28 de febrer. L'acte, que va ser inaugurat per l'Hble. Vicepresident del Govern i Conseller d'Economia i Hisenda, Sr. Pere Aragonès, va comptar amb una gran afluència de públic. Entre altres temes, es va presentar la Guia de foment de la contractació de Pimes elaborada per la Direcció General de Contractació, es van presentar les dades de contractació amb Pimes corresponents a 2017 i es va exposar l'impacte de la llei de contractes del sector públic pel que fa a les pimes. L'acte va ser clausurat pel Sr. Carles Castellanos, secretari general del Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.