Jornada oberta de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad

30 de Gener

El passat 30 de gener ACAES va assistir a la jornada de presentació de la PMcM. Després d'una exposició dels actes realitzats durant el 2013, èxits obtinguts, compromisos polítics adquirits i propostes per a l'any 2014, es va fer una exposició sobre els terminis mitjans de pagament i cobrament de les empreses no financeres de l'Ibex 35 durant el primer semestre del 2013 , destacant del mateix les següents dades: les empreses del sector energia paguen a 101 dies i cobren a 57 dies, les empreses del sector indústria, paguen a 222 dies i cobren a 110 dies, les empreses del sector comerç i serveis, paguen a 262 dies i cobren a 74 dies, i les empreses del sector de la construcció, paguen a 291 dies i cobren a 138 dies (tenint en compte que una sola empresa factura el 40% del total i si la traiem de l'estudi, passem a 489 dies de pagament).