Jornada OSAPC: Situació i perspectives de l'accés de la PIME a la contractació pública

16 de Juliol

La Jornada va ser inaugurada per l'Hble. Conseller d'Empresa i Ocupació Sr. Felip Puig qui va començar la seva xerrada destacant l'augment de les exportacions en el mes de maig d'un 4,5% respecte al maig de 2014, per continuar remarcant la importància de les Pimes que representen el 99% de la competitivitat, el 60% del valor afegit brut i el 70% de l'ocupació. Després de la seva intervenció van tenir lloc diferents taules de debat que van tractar temes tan interessants com: l'estratègia europea per al foment de la contractació amb la Pime i expectatives de la Pime a Catalunya, la contractació pública com a palanca de competitivitat per a la Pime en la contractació local , nous plantejaments en l'orientació pro Pime de la contractació de la Generalitat de Catalunya, finalitzant amb l'exposició dels indicadors de participació de les Pimes en la contractació de la Generalitat. La jornada va ser clausurada pel Sr. Jordi Baiget, secretari de Govern de la Generalitat.