Jornada "Seguretat Privada en polígons industrials i urbanitzacions"

18 de Març

El passat 18 de març ACAES va organitzar la jornada "seguretat privada en polígons industrials i urbanitzacions". L'acte, al qual van assistir més de quaranta empreses, va comptar amb la col · laboració de la Sra Cristina Secades, recentment nomenada subdirectora general de Seguretat Interior, i el sots-inspector Carles Castellano, Cap de la Unitat Central de Seguretat Privada del Cos de Mossos d'Esquadra. L'exposició va ser iniciada per la subdirectora qui va manifestar la necessitat de realitzar una interpretació de la normativa adequada a l'actualitat. En aquest sentit, va fer un repàs dels requisits que estableix l'article 80 i la interpretació pràctica dels mateixos per part del Departament d'Interior. Va finalitzar la seva exposició amb la referència a altres possibilitats previstes legalment i que també poden ser tingudes en compte per les empreses a l'hora de sol · licitar l'autorització d'un servei de seguretat privada en aquests espais. Posteriorment va prendre la paraula el Sr Castellano, per a exposar alguns aspectes concrets del tema en qüestió, acabant la reunió amb els precs i preguntes pertinents.

 

Galeria de fotos