Jornada sobre micrroexpresió facial i llenguatge corporal inconscient en gènere

08 de Maig

El passat 4 de maig ACAES va assistir, convidada per la Delegació del Govern a Catalunya, Unitats de Coordinació i violència sobre la dona de Catalunya i Barcelona, a la jornada "Microexpresión facial i llenguatge corporal inconscient en gènere", dins dels actes organitzador en la "setmana de l'Administració oberta". La jornada va ser inaugurada pel Secretari General de la Delegació del Govern a Catalunya, D. Simón Pérez, que va donar la paraula a la Sra. Mª José Ortega, Cap de la Unitat de Coordinació contra la violència sobre la dona de Catalunya, qui va fer una presentació sobre la finalitat, objectiu i actuacions de la Unitat. Posteriorment, l'exposició va anar a càrrec del Sr. Oscar Sánchez-Crespo, qui es va encarregar de gestionar la formació sobre llenguatge corporal i gestual, tan rellevant per poder detectar casos de violència contra la dona i contra menors.