Jornada Successió de contractes amb reducció de serveis. Subrogació. Últims criteris jurisprudencials

16 de Desembre

El 16 de desembre ACAES va organitzar una jornada sobre la successió de contractes amb reducció de serveis i la subrogació. Es van analitzar, per part del Doctor en Dret Carlos González els últims criteris jurisprudencials al respecte així com el text del mateix conveni col·lectiu nacional d'empreses de seguretat. Després de l'exposició per part del Doctor González, es va obrir un ampli debat sobre la Jurisprudència existent i els criteris aplicats per la mateixa