Jornades divulgatives de novetats legislatives relacionades amb la seguretat

17 de Setembre

ACAES va intervenir en les Jornades divulgatives de novetats legislatives relacionades amb la seguretat organitzades per la Diputació de Barcelona el passat 17 de setembre. L'acte, que va ser un èxit en quant a participació i qualitat de les ponències, va ser inaugurat pel president de la Diputació de Barcelona, Excm. Sr Salvador Esteve i el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Excm. Sr Miguel Ángel Gimeno.

Després de la intervenció de la Subdirectora general de Seguretat Interior, Cristina Secades, i del Dr Josep Ramon Fuentes, va prendre la paraula la nostra vocal de CRA i Secretària de la Junta Directiva, Sra. Anna Medina, qui va realitzar una brillant exposició sobre les CRAs, fent especial menció al tractament de les alarmes instal·lades en edificis públics o dependències municipals. La jornada va prosseguir amb la intervenció del comissari Sr Esteban Gándara i del Sergent Manel Kostelac, per finalitzar amb la clausura de l'Ilmo. President Delegat de l'Area d'Hisenda i Recursos Interns de la Diputació, Sr Carles Rossinyol i la directora general de l'Administració de Seguretat, Sra. Maria Teresa Casado