La reinvenció del treball en l'era covid-19. Salut i treball, gestió proactiva de l'absentisme

08 de Juliol

Acaes va assistir a la jornada "la reinvenció de la feina en l'era COVID-19. Salut i treball, gestió proactiva de l'absentisme" organitzada per Pimec. En la mateixa es va debatre sobre l'absentisme, la seva classificació i costos, les causes i les dades acuales d'absentisme, per posteriorment, analitzar la Jurisprudència existent en relació al control de la salut per part d'empresa externa, l'extinció de la relació laboral i la declaració d'incapacitat permanent, l'extinció de la relació laboral per incompareixença a inspeccions mèdiques i l'acomiadament i la incapcidad temporal.