La responsabilitat penal de l'empresa i els programes de compliment normatiu com eximir l'empresa?

27 de Setembre

El 27 de setembre passat ACAES va organitzar la jornada "La responsabilitat penal de l'empresa i els programes de compliment normatiu com eximir l'empresa?" que va estar a càrrec de Lant Advocats, entitat col·laboradora d' ACAES. Es van analitzar els riscos que existeixen, com prevernirlos, i sobretot com fer que l'empresa quedi exempta de responsabilitat penal. Partint d'una explicació de la reforma del Codi Penal, es va abordar com i per què una empresa pot ser responsable penal, els delictes respecte als quals pot ser responsable, com s'elabora un programa de compliment normatiu per eximir l'empresa d'aquesta responsabilitat i com s'implanta un programa d'aquest tipus. La jornada va finalitzar amb el torn obert de preguntes dels assistents, sent un èxit de participació.