Reforma Laboral: Principals novetats, aspectes pràctics i aplicació al sector de les empreses de seguretat privada

07 de Març

El 7 de març ACAES ha organitzat una jornada dedicada a l'anàlisi de la Reforma Laboral, a càrrec del Sr Carlos González Oliver, Doctor en Dret i advocat de Crowe Horwarth i el Sr Max Arias, advocat de l'esmentat despatx.

Durant la jornada s'ha fet esment de les principals novetats introduïdes pel Reial decret llei 3/2012 de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, com ara les que incideixen en la contractació, en les bonificacions de la seguretat Social a la contractació, en la intermediació en la col·locació, en el dret a la formació, en la flexibilitat interna empresarial, en l' extinció del contracte de treball, en el fons de garantia salarial, en el despenjament en matèria de negociació col·lectiva, en les mesures sobre la conciliació de la vida laboral i familiar,  i en la prestació per desocupació. En finalitzar la jornada s'ha obert un col·loqui en què els ponents han contestat a les preguntes formulades pels asistentes i s'ha reflexionat sobre alguns aspectes de la reforma que poden donar lloc a més d'un criteri interpretatiu.

 

Galeria de fotos