Reunió amb el Director de Consum i Territori del Síndic de Greuges

28 de Març

El passat 28 de març ACAES es va reunir amb el Sr Francesc Vendrell, Director de Consum i Territori del Síndic de Greuges de Catalunya. Durant la reunió ACAES va posar en coneixement de la Institució la problemàtica existent en relació als concursos públics, en què els plecs contenen clàusules i prescripcions contràries a la pime i al codi de bones pràctiques subscrit per la Generalitat.

Així mateix, es va posar de manifest la competència deslleial i publicitat enganyosa que està duent a terme alguna empresa del sector en relació a les instal · lacions de seguretat. Finalment, es va acordar la creació d'un grup de treball per concretar i ampliar la problemàtica existent i poder arribar a solucions concretes