Reunió amb el Sr. Enrique Moreu, Cap d' Área de Programes del Gabinet del Secretari d'Estat de Seguretat i Sra. Ana Duran, Gabinet Secretaría d'Estat de Seguretat

11 de Juny
El passat dia 11 de juny la UNIÓ D'ASSOCIACIONS DE SEGURETAT (UAS) va mantenir una reunió de treball amb el Sr Enrique Moreu, Cap d'Àrea de Programes del Gabinet del Secretari d'Estat de Seguretat i la Sra Ana Duran, Gabinet Secretaria d'estat de Seguretat. 
 
Durant la reunió es van tractar diversos temes d'interès per a les empreses integrants en UAS, com la recent Llei de Seguretat Privada, propostes de cara al futur Reglament de seguretat privada, la contractació pública i la seva centralització, la formació en el sector de la seguretat privada i el compliment de la normativa sectorial, principalment pel que fa a la normativa UNE. 
 
Arran de la reunió, s'han elaborat uns documents de propostes concretes que seran traslladades i tindran un seguiment per part d'ambdues parts