Reunió de la Plataforma Multisectorial contra la morositat

18 de Setembre

ACAES va assistir el passat 18 de setembre a la reunió convocada per la Platafoma multisectorial contra la morositat, que va tenir per objecte l'organització d'un proper gran esdeveniment, en què govern i partits polítics es comprometin amb les organitzacions empresarials en un gran pacte per la reducció dels terminis de pagament. Serà el moment de sol·licitar la implantació de les mesures que habitualment la Plataforma ve demanant, fent especial èmfasi en l'aprovació d'un règim sancionador com a principal instrument de reducció dels terminis de pagament.