Reunió de treball amb el Sr. Lluís Salvadó, Secretari d'Hisenda del Govern de la Generalitat

24 de Maig

ACAES va assistir, a la reunió de treball amb el Sr. Lluís Salvadó, Secretari d'Hisenda del Govern de la Generalitat, organitzada per l'ACEDE. A la reunió el Sr. Salvadó va exposar la situació en què es troba la Hisenda autonòmica. L'any 2015 es van ingressar 2.700 milions d'euros, dels quals 460 eren de patrimoni, 70 de vehicles, i 1.800 de successions i transmissions patrimonials. De totes aquesta quantitat només recapten directament uns 1.000 milions i la part executiva la porta l'Estat per la qual cosa cobra de la Generalitat uns 10 milions d'euros. Per aquest motiu s'està creant l'Agència, per a poder recaptar i executar directament la Generalitat. L'agència actualment compta amb uns 325 treballadors, xifra que es vol duplicar en un any per poder assumir la fase executiva i obrir més oficines que també donaran servei als ens locals. Pel que fa al model fiscal, els tributs propis aprovats pel Parlament han estat aturats pel TC. Actualment el 80% dels ingressos ve de l'IRPF i només tenen capacitat normativa sobre el 50% d'aquest impuesto.Cataluña és la comunitat autònoma que té més pressió fiscal sobre el 80% de la població per aquest impost, però homologar-nos a la resta de comunitats autònomes suposarien 500 milions menys d'ingressos. Al tramoi de 30.000 a 90.000 estemoas aproximats a la mitjana de la resta de comunitats autònomes i per sobre de 90.000 estem per sota de la mitjana. Respecte a l'impost de patrimoni som la comunitat amb més pressió fiscal i en successions estem per sota de la mitjana. El Sr. Salvadó va manifestar que no es pot augmentar la pressió fiscal per tant potser l'opció sigui augmentar el tram de successions per posar-nos al mateix nivell de la mitjana de la resta de les comunitats, i augmentar el tram més alt de l'IRPF