Reunió de treball: compliment de la llei de morositat en serveis contractats per la Generalitat de Catalunya

01 de Desembre

ACAES va organitzar a la seva seu social una reunió de treball amb les seves empreses associades en què es va analitzar el compliment de la llei de morositat en el pagament dels serveis contractats per la Generalitat de Catalunya, es van exposar les gestions realitzades per l'associació fins a la data i les accions a dur a terme de forma immediata.