Reunió de treball de la candidatura a Junta de Govern d'Acaes amb l'Hble. Conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Sr. Felip Puig.

08 de Novembre

El passat 8 de novembre la candidatura a Junta de govern de ACAES va mantenir una reunió de treball amb l'Hble. Conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Sr Felip Puig. Durant la reunió es van tractar temes com la contractació pública i l'accés de les empreses a la mateixa, el caràcter d'agent de l'autoritat dels vigilants de seguretat, possibles àmbits d'actuació de la seguretat privada en espais reservats fins ara a la seguretat pública , i l'intrusisme en el sector de la seguretat privada