Reunió de treball a la Direcció General de Patrimoni

07 de Setembre

ACAES va assistir a la reunió que va tenir en la Direcció General de Patrimoni amb representants de la mateixa. L'objecte de la mateixa va ser traslladar les propostes elaborades per l'associació en relació al que serà el futur acord marc de serveis de vigilància i conèixer els següents tràmits fins a la seva publicació que probablement tindrà lloc a principis d'octubre. El missatge que sn's va trasllar és que les decisions de compra han de respectar a les pimes, respectar la normativa sectorial de seguretat privada i donar resposta a les necessitats pròpies de l'Administració, sent la Comissió Central de Subministraments l'òrgan de contractació que decidirà i buscarà l'equilibri.